Browny สวัสดีฮับ

Artboard 16.png

Vision

Browny จะดูแลเรื่อง "ความสะอาด" ดุจ "สมาชิกในครอบครัว"

Artboard%2025_edited.png

Mission

Browny จะทำให้คนไทยมี "สุขอนามัย" ที่ดีขึ้น ด้วยการทำเรื่อง "สะอาด" ให้เป็นเรื่อง "สนุก"

AB%20Logo-01_edited.png

AB Innovations

แบรนด์ Browny ดำเนินการโดย บริษัท เอบี อินโนเวชั่นส์ จำกัด ซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรมากประสบการณ์ จากการผลิตและจำหน่ายเครื่องอัดลม ระดับอุตสาหกรรม ในเขต Eastern Seaboard

ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ร้าน Browny ทุกสาขาได้รับการออกแบบและดูแลให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ร้าน Browny สามารถให้บริการได้ในระยะยาว และคืนทุนให้กับนักลงทุนในระยะเวลาอันสั้น